Saturday, November 19, 2011

*Mama Jantong Hati_By: Leopold


Mama Jantong hati
Beta masi rindu,
Rindu mama pung senyum,
Pung su mangapa mama e,
Mama su manangis tumpa aer mata bagitu

Mama bilang dolo, mama bilang dolo

Jang sampe katong susah

Mama beta sadar, beta masi biking mama pung hati luka e,

Sioh sampe2 sakarang, beta masi biking air mata mama tumpa e,
Mama beta salah, salah banya mama, sampe mama su kurus e...

Mama jang mara, beta lai...

Beta minta ampon mama e...
Yang dari dolo beta su biking mama manangis..

Mama...mama jang mara,

Beta disini seng bisa makan...
Liat aer mata (beta minta ampon mama),
Akang babasa di mama pung badang..
Mama...beta disini su liat akang,
Seng bisa tahan, (biar hidup kurang-kurang e)
Biar hidup sampe sakarang,
Mama, biar tampa garam makan kasiang,(biar tampa garam kasiang e)
Biar deng kurang, seng akang ilang mama pung sayang...

Mama jang mara beta lai..**This song is for all Mothers in the world
your love is like tears from the star 
mama,, Loving U is like food to my soul

No comments:

Post a Comment